هنرستان محتشم كاشاني
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
پيوندهای روزانه
چت باکس

1- برق صنعتي

 

2- طراحي وتوسعه صفحات وب (كامپيوتر)

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: خبري
[ ۱ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۱۴:۱۹ ] [ علي بيات ]

 

باسمه تعالي

جمهوري اسلامي ايران

اداره كل  آموزش و پرورش استان قم

مديريت آموزش و پرورش ناحيه2 قم

عنوان اقدام پژوهي :

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي پژوهشگر :

پست سازماني :

رشته تحصيلي :

آخرين مدرك تحصيلي :

دوره تحصيلي :‌

سمت فعلي :

شماره پرسنلي :

آموزشگاه :

سال تحصيلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نمون برگ شماره (1)

اداره كل آموزش و پرورش استان:              نام منطقه آموزشي:               نام واحد آموزشي/اداري:

عنوان اقدام پژوهي :

موضوع پژوهش به چه دوره تحصيلي مربوط مي شود؟ ابتدايي       راهنمايي       متوسطه      تربيت معلم       اداري       ساير 

موضوع پژوهش به چه پايه تحصيلي مربوط مي شود؟  اول          دوم       سوم          چهارم          پنجم           ششم

نام و نام خانوادگي همكاران اقدام پژوهي :

مشخصات مولف اول/مجري اصلي

نام و نام خانوادگي:                           جنسيت:  زن         مرد             سال تولد:               شماره پرسنلي :

آخرين مدرك تحصيلي:                  رشته تحصيلي:                       دانشگاه محل اخذ مدرك تحصيلي:

سابقه خدمت در آموزش و پرورش(به سال):           سمت فعلي:                  سابقه خدمت در سمت فعلي:     

در چه دوره تحصيلي تدريس مي كنيد؟ابتدايي       راهنمايي        متوسطه        تربيت معلم          ساير

درچه پايه تحصيلي تدريس مي كنيد؟   اول         دوم           سوم           چهارم           پنجم           ششم    

نشاني كامل:                                                                                                            شماره تلفن تماس:               

امضاي مولف اول :                     تاريخ تكميل :                                               مهر وامضاي رييس واحد آموزشي،اداري:                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمره ارزيابي اول                   در مقياس حداكثر                           نام ارزياب اول  

نمره ارزيابي دوم                   در مقياس حداكثر                           نام ارزياب دوم                   تاييد رابط پژوهشي منطقه

نمره ارزيابي سوم                  در مقياس حداكثر                            نام ارزياب سوم

-----------------------------------------------------------------------------------------

نمره ارزيابي اول                   در مقياس حداكثر                         نام ارزياب اول          

نمره ارزيابي دوم                   در مقياس حداكثر                        نام ارزياب دوم                  تاييد مدير گروه تحقيقات استان

نمره ارزيابي سوم                  در مقياس حداكثر                       نام ارزياب سوم

----------------------------------------------------------------------------------------

نمره ارزيابي اول                   در مقياس حداكثر                   نام ارزياب اول                          

نمره ارزيابي دوم                   در مقياس حداكثر                   نام ارزياب دوم         تاييد دبيرخانه مركزي معلم پژوهنده

نمره ارزيابي سوم                  در مقياس حداكثر                     نام ارزياب سوم

 

تعهد نامه

اينجانب .........................    .  با كد پرستلي .............            از ناحيه / منطقه................ شاغل در ....................  اعلام مي دارم كه تمام محتواي مقاله            /   اقدام پژوهي             /   تجربه نويسي              و .......

با عنوان: ..............................................................

و اجزاي مربوط به آن  براي اولين بار توسط اينجانب انجام شده است .

بر داشت از نوشته ها  و اسناد، مدارك و تصاوير پژوهشگران حقيقي و حقوقي با ذكر ماخذ كامل و به شيوه تحقيقي و علمي صورت گرفته است و صحت و اصالت مطالب تدوين شده مورد تاييد است.  به علاوه گواهي مي دهم مطالب مندرج در نوسته پيوستي تاكنون براي هيچ فراخوان علمي و يا براي  دريافت هيچ نوع  امتيازي توسط اينجانب يا ساير افراد در هيچ كجا ارائه نشده است .

بديهي است در صورتي  كه خلاف موارد فوق اثبات شود ، مسئوليت آن مستقيما به عهده اينجانب خواهد بود .

استفاده از اطلاعات اين نوشته با رعايت امانت داري و حفظ مالكيت اثر و با ذكر مشخصات آن بلامانع مي باشد .

نام و نام خانوادگي

امضاء  تاريخ

 

                                   فرم نظارت و مستند سازي  اقدام پژوهي

نام و نام خانوادگي معلم پژوهنده :                               كد پرسنلي :                    سمت :              شماره تلفن :                     نام مدرسه :            

عنوان  اقدام پژوهي :

 

 

شرح مشاهدات و پيشنهادات ارا ئه شده  و نقد هاي سازنده 

تاريخ

 اسامي شاهدان و  ناظران

سمت

شاهدان  وناظران .

امضاء ناظران و شاهدان 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 نكته مهم:

وجود فرم نظارت حاوي حداقل سه مورد  امضاي ناظران (دو مورد) و يكي از اعضاي كميته پژوهشي مدرسه در طول سال تحصيلي جهت تأييد اجراي اقدام پژوهي ضروري است            

يك صفحه تقديم (اختياري)

يك صفحه تقدير و تشكر (اختياري)

يك صفحه چكيده

(در انتهاي صفحه چكيده واژگان كليدي پژوهش آورده شود)

فهرست

اولين صفحه اي كه شماره مي خورد (صفحه 1)

 1. مقدمه:      
 • توضيحاتي در مورد موضوع مورد نظر. (بهتر است از منابع علمي باشد)
 • توضيحاتي در مورد اهميت موضوع مورد نظر.
 • هدف اقدام پژوه از پرداختن به موضوع مورد نظر
 1. بيان مسأله:                
 • معرفي اقدام پژوه و عوامل دخيل در مسأله
 •    توصيف مكان مورد نظر و دانش آموزان . ( افراد مورد پژوهش)
 • عواملي كه موجب در گيري ذهن اقدام پژوه شده است.
 • در انتهاي بيان مسأله سئوال اصلي پژوهش ( عنوان ) بيان مي شود.

3-گرد آوري داده ها براي شناخت بهتر وضع موجود (شواهد نوع 1):

 • جمع آوري اطلاعات دقيق مبني بر علت وجود مسأله با استفاده از روش هاي مختلف علمي(مصاحبه،مشاهده، پرسشنامه،بررسي اسنادو مدارك،مطالعه، مشورت و گفتگو با صاحب نظران و ...).
 • بيان اطلاعاتي كه نشان دهنده فراواني ، عمق، وسعت و عوامل موثر در ايجاد مسأله باشد.

4-پيشينه موضوع: (جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون در مورد موضوع تحقيق)

 • پيشينه نظري: استفاده ازنظريات و تئوري هاي صاحب نظران و انديشمندان( كتاب ،پايان نامه، مقالات علمي و پژوهشي )در رابطه با موضوع اقدام پژوهي خودتان
 • پيشينه عملي: جمع آوري و تدوين اقدامات عملي و نتايج تحقيقات ديگران مانند اقدام پژوهان سال هاي گذشته در رابطه با موضوع اقدام پژوهي خودتان.

5- تجزيه و تحليل و تفسير داده ها (اطلاعات)

 • تجزيه و تفسير داده هايي كه در شواهد 1 جمع آوري شده است . تا فهم جامع و روشني از معاني و مفاهيم بدست آوريم.  (جمع بندي عالمانه اطلاعات براي پي بردن به علل و عوامل بوجود آورنده مسأله, عمق و وسعت آن)

6- بيان اهداف

 • مشخص كردن وضع مطلوب مورد نظر كه ممكن است به صورت كلي و جزئي بيان شود.
 • اهداف شاخص اندازه گيري اقدامات ماست كه با توجه به شرايط و امكانات بيان مي شود.
 • با توجه به نتايج تجزيه و تحليل ، توانمندي هاي و محدوديت هاي اهداف جزئي را مشخص مي كنيم

7- ارائه راه حل هاي پيشنهادي:

- مجموعه راه حل هايي كه براي حل مسأله و تغيير وضعيت موجود به وضعيت مطلوب پيشنهاد مي گردد.

- براي رسيدن به هر يك از اهداف راه كار هايي كه خود ساخته يا يافته است بيان مي شود.

-  اين راه حل ها توسط شخص اقدام پژوه ، همكاران ، افراد صاحب نظر يا افراد داخل در پژوهش ( دانش آموزان ، اوليا و...) براي موضوع اقدام پژوهي پيشنهاد مي گردد.

8- انتخاب بهترين راه حل ها:

- از بين راه حل هاي پيشنهادي با توجه به اهداف ، شرايط و امكانات بهترين و مناسب ترين  راه حل هايي كه امكان اجراي آن وجود دارد، انتخاب مي شود.

-  همچنين به علت هاي عدم اجراي بعضي از راه حل هاي پيشنهادي هم اشاره شود.

9- اعتبار بخشي به راه حل هاي انتخابي:

بيان دليل انتخاب راه حل ها از طريق مشورت با افرا مرتبط با مسأله يا صاحب نظر

10- اجراي راه حل ها:

 •  مراحل اجراي هر يك از راه حل هاي انتخاب شده تشريح گردد.
 • اعمال نظارت همكاران يا مسئولين با پژوهش بر اعتيار آن مي افزايد.
 •  تأثير اجراي هر راه حل ارزيابي و جزئيات و شيوه اجرا  نيز بيان شود.

 

10-1- اصلاح و تعديل راه حل ها:

- اگر در حين اجرا ي راه حل ها  اصلاح و تعديلي صورت گرفت، درگزارش ذكر شود.

- هر چه قدر فرايند اجرا واقع بينانه تر بيان شود، براعتبار و ارزش اقدام پژوهي مي افزايد.

  11- جمع آوري داده ها پس از اجراي راه حل ها (شواهد 2):

 • بيان وضع مطلوب با ارائه شواهد.
 • جمع آوري اطلاعات منظم و منطقي براي بيان تأثير اجراي راه حل ها  با استفاده از روش هاي مختلف علمي(مصاحبه،مشاهده، پرسشنامه،بررسي اسنادو مدارك،مطالعه، مشورت و گفتگو با صاحب نظران و ...).
 • بيان اطلاعاتي كه نشان دهنده اصلاح يا ارتقاء مسأله باشد.

12- تجزيه و تحليل داده هاي شواهد 2 و نتيجه گيري

 • تفسير و تحليل دده هاي جمع آوري شده در شواهد2
 • در اين قسمت تغييرات ايجاد شده در مقايسه با شواهد نوع اول و اهدافي را كه محقق شده را بيان مي كنيم.
 • دلايل رضايت خودتان يا ديگران از تغييرات ايجاد شده يا اهداف محقق شده را بيان كنيد.

آخرين صفحه اي كه شماره مي خورد

منابع و مآخذ:

- منابع استفاده شده در متن (كتاب ها،اينترنت، مقالات) برابر راهنماي نگارش اقدام پژوهي نوشته مي شود.

پيوست ها:

 • شامل جداول، نمودار ها، اشكال، تصاوير و .... هستند كه در متن به آن استناد شده است.
 • شماره درج شده در زير پيوست ها با شماره متن آن مستند تطبيق داشته باشد.

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: علمي
[ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۲۰:۱۷ ] [ علي بيات ]
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By bigsite :.

درباره وبلاگ

اطلاع رساني فعاليت هاي علمي و فرهنگي صورت گرفته در هنرستان محتشم كاشاني
موضوعات وب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت